הנחיית קבוצות ההשתתפותית (מבית אומנות האירוח) היא תרגול של שאלות והזמנות, ובתצורתה המעגלית מאפשרת תהליכי עומק ומרככת היררכיות תוך השפעה חיובית אדירה על מערכות היחסים והתרבות הארגונית. התפיסה ההשתתפותית נוצרה עבור מציאות מורכבת ומשגשגת במגוון אנושי, כך ששונות בקבוצה מחזקת ולא מחלישה אותה.

מטרת הקורס- מטרת התהליך היא לייצר הכרות, הבנה וחוויה של עקרונות הנחיית קבוצות ההשתתפותית, ועל זה להוסיף מתודות, כלים ותרגולים שתומכים את הערכים הללו. מטרה נוספת היא לחשוף ולחגוג את הדרכים בהן המשתתפות כבר עוסקות בהשתתפות, ולהגביר את הביטחון העצמי של חברי הקבוצה בכך שזה כבר קיים בהם.

Your
Internship Wishlist
0
Your Internship Wishlist
Apply To Your Top 5 Internships All At Once
Skip to content