תכניות ללימודי יהדות

 תכניות ללימודי יהדות: צעירים המעוניינים לחקור ולהעמיק את ידיעתם בכל האמור בזהותם היהודית או בטקסט יהודי יכולים למצוא מגוון רחב של תכניות בתחום לימודי היהדות. התכניות הנ"ל נעות על סקאלה רחבה של זרמים בעולם היהודי, החל מהיצע רחב של ישיבות וסמינרים וכלה בארגוני התחדשות יהודית.