השותפים שלנו | Masa Israel Paste this code as high in the of the page as possible:

השותפים שלנו

השותפים המממנים

פרויקט מסע הוא פרויקט משותף של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית לארץ ישראל, והוא נתמך על ידי הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן היסוד-המגבית המאוחדת לישראל.
 

ארגונים שותפים

פרויקט מסע משתף פעולה עם ארגונים יהודים ברחבי העולם בכדי להרחיב את טווח ההשפעה לכלל הקהילות היהודיות ועל מנת לספק אפשרויות מקצועיות וחינוכיות בעבור המשתתפים והבוגרים שלנו.
 

שותפים לתכניות

תוכניות מסע הן רבות ומגוונות בעוד רשימת ההזדמנויות גדלה מדי שנה. כל תכנית המעוניינת להפוך לתכנית מסע מוכרת מחוייבת בתהליך אישור ואימות שהתכנית המוצעת עומדת בדרישות החינוכיות והכלליות של מסע.